Ontdekwerk

Ontwikkelen in verbondenheid

Elk kind is uniek en leert dus op een andere manier. Omdat wij als school het kind in hun kracht willen zetten hebben wij de volgende vier kernwaarden die wij uitdragen:

-Eigenheid

-Eigenaarschap

-Creativiteit

-Vertrouwen

We willen aansluiten bij de talenten van de leerlingen. Daarom willen wij op een andere veelzijdige manier lesgeven. Dat doen we in de vorm van ontdekwerk. Deze manier van werken begint altijd met een introductie met daarin een vraagstuk. Het doel is de kinderen enthousiasmeren en triggeren voor het nieuwe thema. Hierna volgt een kennisoverdracht door experts. Dit kan zowel binnen als buiten de school en zowel door de leerkracht als externen gebeuren.  De leerlingen werken groepsgewijs naar een eindproduct waarbij ze hun eigen creativiteit en werkvormen kunnen gebruiken. Hierbij is altijd aandacht voor individuele processen. De leerkracht heeft hierbij een stimulerende, motiverende en coachende rol. Zowel tussentijds en na afloop zal ruimte zijn voor evaluatie.